Werkwijze

Het hele traject begint met een hulpvraag. Bel of mail om deze hulpvraag voor te leggen en een afspraak te maken voor een intake-gesprek. Bij het intake-gesprek zijn zowel ouder(s)/verzorger(s) als het kind aanwezig. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de hulpvraag, wordt aan zowel de ouder(s)/verzorger(s) als het kind gevraagd wat hij of zij wil komen leren, wat hij of zij denkt niet goed te kunnen, en welke training of oefening gewenst is.
Met deze informatie wordt een handelingsplan opgesteld, dat door alle betrokkenen ondertekend wordt. Aan het eind van de training vindt er een evaluatie plaats, wederom met alle betrokkenen. Tijdens de training worden ouders op de hoogte gesteld van de activiteiten of oefeningen die ondernomen zijn. Dit kan zijn door een email, briefje of heen-en-weer-schrift. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen kunnen altijd contact opnemen voor informatie.
Bij alle trainingen wordt ook inzet thuis verlangd, soms alleen van de leerling, maar meestal ook van de ouder(s)/verzorger(s).
In de schoolvakantie kunnen alle trajecten doorgang vinden indien gewenst.

Bij een PGB-aanvraag vindt er ook een gesprek plaats met, zo mogelijk, alle betrokkenen. Waar het te volgen traject een handelingsplan of begeleidingsplan vereist, wordt dit door mij opgesteld, en ondertekend door ouder(s)/verzorger(s).

N.B.: Niet bij alle trajecten wordt een handelingsplan opgesteld. Alleen bij RT-hulpvragen afwijkend dan de standaard aangeboden trainingen en de Bikkeltrainingen wordt een uitgebreid handelingsplan geschreven. Dit omdat er doelen vastgesteld moeten worden. Kom je voor bijvoorbeeld de training automatiseren, dan is het doel al duidelijk: verbetering op het gebied van rekenen.