Tarieven

RT
€50 per uur/€25 per half uur
Het intakegesprek is kosteloos. Daarnaast wordt er eenmalig €50 in rekening gebracht voor het schrijven van het handelingsplan, de eindevaluatie, en het tussentijds op de hoogte houden van ouders door middel van email of heen-en-weer-schriftje.
Deze prijs in inclusief klein materiaal, zoals bijvoorbeeld kopieën of een schriftje. Groter materiaal dat eventueel aangeschaft moet worden gaat in overleg.

Training Automatiseren
€450 voor 10 weken
Bij de eerste sessie wordt de startpositie bepaald d.m.v. twee toetsen, bij de laatste sessie wordt gekeken hoe ver het kind gevorderd is gedurende de 8 weken oefenen. Dit gebeurt wederom door het afnemen van twee toetsen. Mijn bevindingen schrijf ik in een kort verslagje, en indien gewenst wordt dit in een kort gesprek besproken. Drie keer in de week wordt er ongeveer 20 minuten per keer bij mij geoefend, daarnaast wordt er thuis nog een keer maximaal 20 minuten geoefend.
De prijs is inclusief de oefenmaterialen. Deze worden elke week mee naar huis gegeven, en komen de eerstvolgende sessie weer mee terug. Bij verlies wordt er €15 in rekening gebracht.

Training Automatiseren inclusief Jungle Memory werkgeheugentraining
€600 voor 10 weken
Bij de eerste sessie wordt de startpositie bepaald d.m.v. twee toetsen, bij de laatste sessie wordt gekeken hoe ver het kind gevorderd is gedurende de 8 weken oefenen. Dit gebeurt wederom door het afnemen van twee toetsen. Mijn bevindingen schrijf ik in een kort verslagje, en indien gewenst wordt dit in een kort gesprek besproken. Drie keer in de week komt het kind voor de rekentraining. De laatste twee van deze bijeenkomsten in die week duren 20 minuten, hierbij wordt alleen op  het automatiseren geoefend. De  eerste bijeenkomst van die week wordt er ook met Jungle Memory getraind, en duurt de bijeenkomst maximaal 45 minuten.
De prijs is inclusief de oefenmaterialen en de online account voor Jungle Memory. De losse materialen worden elke week mee naar huis gegeven, en komen de eerstvolgende sessie weer mee terug. Bij verlies wordt er €15 in rekening gebracht. Thuis oefenen met Jungle Memory gaat online op de computer. Een losse muis is een vereiste.

Training Mindmappen
€250 voor 6 weken
Hier wordt geen handelingsplan voor geschreven, of eindevaluatie over gehouden. Wel word je op de hoogte gesteld van wat het kind leert. Deze training is ook in tweetallen mogelijk.
Deze prijs in inclusief verbruiksmateriaal (papier en bruikleen potloden). Wil je ook digitaal oefenen, moet je zelf voor een laptop zorgen. Het programma is gratis te downloaden.

Training Hardop Denkend Leren Lezen
€250 voor 6 weken
Hier wordt geen handelingsplan voor geschreven, of eindevaluatie over gehouden. Wel wordt je op de hoogte gesteld van wat het kind leert.Deze training vindt bij voorkeur in kleine groepjes plaats, maar ook individueel oefenen is mogelijk.
Deze prijs in inclusief verbruiksmateriaal (kopieën).

Jungle Memory werkgeheugentraining
€300 voor 8 weken
Vooraf wordt in kaart gebracht op welk vlak de problemen ondervonden worden. Hier wordt een verslag van gemaakt. Een keer in de week komt het kind maximaal een half uur bij mij trainen, de andere drie oefenmomenten vinden die week thuis plaats, en volg ik via internet.
Na 8 weken worden de resultaten bekeken en in een verslag verwerkt. Indien gewenst is tegen een gereduceerd tarief een vervolgtraject mogelijk. Deze prijs is afhankelijk van de oefentrouw, en wordt ter plekke bekeken en overlegd.

Bikkeltrainingen
Bikkeltrainers reserveren 1 plaats per training voor een deelnemer met een gezinsinkomen rond het bijstandsniveau. Kom je hiervoor in aanmerking? Geef dit aan, dan krijg je het formulier hiervoor. Per training is er één plek beschikbaar.

Weerbaarheidstraining “Bikkels in de dop”:
€ voor 7 weken*

Faalangsttraining “Koele bikkels”:
€ 190 incl. BTW voor 4 weken bij een groep van 6 kinderen


* Op de hoofdlocatie van Bikkeltrainingen in Eindhoven is deelname aan onze weerbaarheidstraining (in groepsverband of individueel) gratis, indien je hiervoor een verwijzing van je huisarts krijgt. Er moet dan echter wel sprake zijn van een vermoeden van DSM IV classificatie (bv. sociale angst, paniek, depressie e.d.). De kosten worden in die gevallen volledig vergoed door uw zorgverzekeraar mits zij met hen een contract hebben afgesloten. Geen contract? Dan hebben zij met hen geen contract en dien je de factuur zelf voor te schieten. Je kunt de kosten daarna mogelijk ten dele bij hen declareren. Informeer wat de mogelijkheden in jouw situatie zijn.

Alle Bikkeltrainers willen deelname graag zo laagdrempelig mogelijk maken zodat het voor iedereen mogelijk is deel te nemen. Wanneer de kosten te hoog zijn, kun je mogelijk in aanmerking komen voor een aangepast tarief naar draagkracht (bij gezinsinkomens lager dan €2000,- netto per maand). Geef dit aan bij je aanmelding waarna ik je de procedure rondom deze aanvraag zal doorgeven.
Bikkeltrainingen.nl is onderdeel van Spectrum Brabant en daarmee een ‘social enterprise‘. Dit betekent dat wij als Bikkeltrainers niet alleen werken met tarieven naar draagkracht, maar ook voor elke Bikkeltraining, op iedere locatie, 1 plaats gereserveerd is met een korting van minimaal 75% voor een deelnemer uit een inkomenssituatie rond het bijstandsniveau.

Meer prijsinformatie volgt binnenkort.

PGB-begeleiding en muziek
In overleg

Paardrijles
€22,50 per uur