Mijn achtergrond

Mijn naam is Saskia Verbunt, en ik woon in Megen. Na de middelbare school ben ik naar de Pabo in Den Bosch gegaan. Na mijn afstuderen in 2003 heb ik enkele jaren invalwerk in alle groepen van de basisschool gedaan, en ben ik na drie jaar de Rugzakbegeleiding op verschillende scholen in gaan vullen.
Tijdens dit werk heb ik mijn Master SEN (Special Educational Needs) afgerond, met als afstudeerrichting Gedragsspecialist. T.b.v. de verschillende problematieken die ik bij mijn leerlingen tegenkwam, heb ik meerdere korte trainingen en workshops gevolgd bij de verschillende expertisecentra. Met dit werk heb ik veel ervaring opgedaan met leerlingen die blind/slechtziend zijn, spraak-taalproblematiek hebben, een chronische ziekte hebben, of die een vorm van een gedragsstoornis hebben.Foto voor website en folder
Ook ben ik de training Specialist Begrijpend Lezen gaan volgen, waar ik me de strategie Hardop Denkend Lezen eigen heb gemaakt.
Sinds 2013 ben ik werkzaam geweest in het speciaal onderwijs, op een school voor blinde en slechtziende leerlingen, en op een school voor speciaal basisonderwijs.
Verder heb ik in de weekenden en vakanties ervaring opgedaan met PGB-begeleiding en het werken met kinderen met een meervoudige beperking. Daarnaast heb ik ook ervaring met thuisonderwijs.
Na mijn zwangerschapsverlof ben ik in januari 2015 met TrotZ RT & Kidztrainingen begonnen.

Hieronder een greep uit de workshops of korte trainingen die ik gevolgd heb bij de verschillende expertisecentra:
Sensis/Visio
– Leraren van slechtziende leerlingen in groep 6, 2007
– Leraren van slechtziende leerlingen in groep 2, 2008
– Leraren van slechtziende leerlingen in groep 3, 2009
– Basiscursus voor intern begeleiders van scholen met een slechtziende leerling, 2009
– Vervolgcursus voor intern begeleiders van scholen met een slechtziende leerling, 2010

Bartimeus
– Leraren van braille leerlingen uit groep 3 t/m 8 van het reguliere basisonderwijs, 2009

REC, Rivierenland
– Bewegingsonderwijs op maat, 2008
– Zelfstandig werken bij ZML-leerlingen, 2009

REC, Viataal/Kentalis
– Verbale ontwikkelingsdyspraxie, 2008
– Begrijpend lezen, 2011
– Rekenen (voor kinderen met ESM), 2012
– Autisme Beleving Circuit, 2012

REC, Balein
– DCD-Dyspraxie, 2006

SKBO
– Scholingsmiddagen betreffende het nieuw dyslexieprotocol, 2012

Lerend Brein
– Jungle Memory Coach, 2015

Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT)
– Rekenen in het VO: wat kun je ermee? 2015