Trainingen

Buiten de specifieke hulpvragen rondom RT, biedt TrotZ ook trainingen aan. Deze trainingen worden per blok van 6 of 8 weken aangeboden.
TrotZ biedt de volgende trainingen:

Automatiseren tot 100 of tot 10.000
Veel leerlingen vinden rekenen moeilijk. Wanneer de basisvaardigheden niet goed geautomatiseerd zijn, krijgen ze het steeds moeilijker naarmate ze elk schooljaar naar een hogere klas gaan. Hierdoor raken ze gefrustreerd, en neemt het plezier om naar school te gaan af. Gelukkig hoeft het niet zo ver te komen. Deze training is zeer eenvoudig van opzet, maar uiterst doeltreffend. Het is een intensief traject van 3x 20 minuten RT in de week, en 1x 15 minuten per week thuis oefenen. Door de intensiviteit van de training worden de goede resultaten bereikt. Soms wel een half jaar vooruitgang in 10 weken! Deze training is voor leerlingen uit groep 4 t/m 8, en eventueel de brugklas.
(Bij voldoende vraag is er een automatiseringstraining mogelijk voor leerlingen van groep 2 t/m 4. Geef dit aan, dan word je op de hoogte gehouden wanneer deze training gaat starten.)


Hardop Denkend Leren Lezen
Deze training is voor alle leeftijden mogelijk, zelfs voor kleuters. Uiteraard is de inhoud van de training dan anders dan voor een bovenbouwleerling. De training is met name bedoeld voor kinderen die het bijvoorbeeld moeilijk vinden om de informatie die in een tekst staat te verwerken, verbanden in de tekst te zien en moeite hebben om met moeilijke woorden in een tekst om te gaan.
Bij goede lezers vinden er tijdens het lezen veel processen in het hoofd plaats: je eigen kennis en ervaringen worden erbij gehaald, je leest terug als je iets niet snapt of een moeilijk woord tegenkomt, je trekt conclusies, je voorspelt waar het over zal gaan en je stelt bij als je voorspelling niet blijkt te kloppen. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden van wat er allemaal in je hoofd plaatsvindt. Bij minder goede lezers vinden deze processen veel minder of zelfs niet plaats. Door dit hardop samen te oefenen, worden deze processen geoefend, en leert het kind het zelf toepassen. Dit is niet alleen handig voor begrijpend lezen, maar het kan ook ingezet worden bij bijvoorbeeld zaakvakken. Begrijp je de tekst van aardrijkskunde goed, scheelt dat al de helft aan leren voor dat proefwerk.


Mindmappen
Mindmappen is een natuurlijke manier om gedachten te ordenen, maar ook een zeer makkelijke manier om spreekbeurten te maken en te leren, proefwerken/examens te leren of een tekst samen te vatten. Je leert hoofdzaken en bijzaken onderscheiden, en sleutelwoorden uit een tekst te halen. Mindmappen kan heel makkelijk op de computer, maar ook heel simpel op papier met kleurpotloden. De training oefent het maken van een mindmap op papier, maar als de deelnemers beschikken over een laptop, en deze mee mogen nemen naar de training, wordt ook het maken van een digitale mindmap geoefend. (Het programma is gratis te downloaden zonder spammail.)
Deze training is bedoeld voor kinderen vanaf groep 5/6, maar zeker ook voor middelbare scholieren zeer effectief toe te passen.