RT

RT is de afkorting van Remedial Teaching. Het houdt in dat kinderen extra hulp krijgen, over het algemeen op het gebied van schoolse vakken, zoals bijvoorbeeld rekenen, spelling of (begrijpend) lezen.
Soms krijgt een leerling RT op school, maar dat is niet altijd voldoende. Bij TrotZ krijgen deze kinderen net even dat extra steuntje in de rug dat ze nodig hebben om verder te kunnen op school.
Een kind kan gedurende een volledig schooljaar RT krijgen, maar ook voor een kortere periode.