Jungle Memory

JM
Een werkgeheugentraining voor op school en thuis

Kan instructies moeilijk opvolgen
Is er met z’n gedachten niet bij
Het gaat het ene oor in en het andere oor uit
Zit veel te dromen
 Let vaak niet op
Is snel afgeleid
Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar
Haakt vaak af tijdens een taak
Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook al weer doen?’

Zie je bij de hierboven geschetste kenmerken al meteen je eigen kind thuis, of een kind uit jouw klas voor je? Deze kenmerken passen bij allerlei taken. Denk op school aan de verschillende vakken, denk thuis ook aan het zelf kunnen aankleden, of zelf dingen kunnen regelen voor een activiteit. Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in vele gevallen gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn, werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden (on-line) en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces. Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen. Jungle Memory Werkgeheugentrainingsprogramma is een computerprogramma waarbij kinderen 8 weken lang, 4 dagen in de week, ongeveer 10 – 20 minuten per dag zelfstandig hun werkgeheugen kunnen trainen. Zij worden daarbij aan de zijlijn bijgestaan door een persoonlijke coach, die via internet de verrichtingen van het kind kan volgen en dit met kind en ouder bespreekt.

In onderstaand (Engelstalig) fragment kun je enkele voorbeelden zien uit het online programma Jungle Memory.

Deze training is geschikt voor iedereen vanaf 8 tot 88 jaar!

Kijk eens bij onderstaande links voor meer informatie:

Werkgeheugentraining voor kinderen met ADHD, autisme, dyslexie, DCD en/of leermoeilijkheden
Hoe werkt Jungle Memory?